*************INTUÏTIE/INSTINCT/6E ZINTUIG*************

INTUITIE/INSTINCT/6E ZINTUIG/INNER VOICE/HET STEMMETJE IN JE/JE GEVOEL/JE RADAR/JE GIDS/AANVOELING/INGEVING/WETEN

Onmiddellijk als bij ingeving verkregen inzicht in het wezen van de dingen/Het is een manier van kennen die volstrekt buiten het begripsmatige denken, en het stap voor stap redeneren om gaat/(zesde zintuig)/Manier van weten die niet alleen op kennis, ervaring en lineair redeneren berust/Het gevoelsmatig weten, zonder over na te denken, mijn intuïtie zegt me dat er meer aan de hand is.

*INZICHT DOOR READING*

Soms is er meer nodig dan alleen cognitief de zaken benaderen. Een reading kan dan uitkomst bieden in vraagstukken waar je brein niet bij kan. Vanuit de inzichten die in de reading naar voren komen gaan we met ons brein verder om hier handen en voeten aan te geven in de praktijk. 

*******FOTO LEZING*******

In het leven kan je vastlopen omdat degene die je dierbaar was is overgegaan. Je had nog vragen; je wilt nog weten hoe hij/zij over dingen dacht. Een foto reading kan je vragen beantwoorden.  Het kan ook zijn dat je problemen hebt met je kind. Je kan er je vinger niet op leggen en hebt al van alles geprobeerd. Je vindt het niet fijn om over je kind te praten als het erbij is en dan kan een foto reading uitkomst bieden. Met ons brein kunnen we met de vrijgegeven inzichten aan de slag.

*INZICHT DOOR KAARTEN*

In de coaching kan het wenselijk zijn de kaarten erbij te halen om ons uit onze comfortzone te halen. De kaarten geven ons brein een andere kijk waardoor we ook anders kunnen gaan zien. We gaan de inzichten bespreken en kijken hoe deze praktisch te integreren in het leven.