**********Mediation en conflict(herstel)bemiddeling *********

********familieruzies;relatieproblemen;werk gerelateerde problemen*******

Privé

BreinKR8 helpt en ondersteunt bij conflictsituaties waar je zelf niet uit komt. 

 

Mediation betekent samen een conflict oplossen met behulp van een neutrale deskundige bemiddelaar. Mediation is vrijwillig van aard. Mediation of bemiddeling houdt in dat de deelnemers zelf het conflict oplossen door onderhandeling, onder leiding van een onafhankelijke mediator.

 

Tijdens de mediation werk en denk je dus zelf actief mee en bepaal je de oplossing. Hierdoor is het draagvlak voor het uitwerken van de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij,- maar blijft neutraal en onafhankelijk.

 

Waarom zou je kiezen voor conflict(herstel)bemiddeling?


Misschien wil je de gebeurtenis een plek geven of wil je antwoorden op vragen. Het waarom kan voor iedereen anders zijn. Wij helpen u daarbij om tot een goed resultaat te komen, wat dit ook moge zijn. Uit ervaring is gebleken dat partijen zich na een bemiddeling opgelucht voelen, minder angstig of boos. Dit is dan weer een goed uitgangspunt om verdere stappen in een ieders leven te zetten. 

 

Wanneer denk je aan conflict(herstel)bemiddeling

 

Een bemiddeling kan op elk moment plaatsvinden. Dit kan kort na een gebeurtenis zijn, maar ook vele jaren later. Tevens moeten beide partijen hier aan toe zijn. Misschien is het te moeilijk om iemand na jaren te ontmoeten. We kunnen dan samen kijken wat we aan een mogelijke ontmoeting vooraf laten gaan; denk aan een brief of video boodschap. In principe is alles mogelijk als het maar op vrijwilligheid berust en oprechtheid.

Als je een juridische stap nog te vroeg vindt, of te zwaar, kan dit het moment zijn om eerst een bemiddeling in te zetten. 
Een mediator zal vanuit onpartijdigheid en open mind handelen en beide partijen naar eer en geweten vertegenwoordigen in hun wensen en te behalen doelen. 

 

 

Zakelijk

BreinKR8 helpt en ondersteunt in conflictsituaties waar u zelf niet uitkomt.

 

Voordat het tot een juridisch geschil komt, en u mogelijk jaren aan het procederen bent, kan bemiddeling een uitkomst bieden. Door een goed gesprek, waarin beide partijen gehoord worden in hun visie en standpunt over het conflict, kan er begrip ontstaan. Begrip over de toedracht, het waarom en niet onbelangrijk; wat doet het met je!! 

Zolang er van beide kanten bereidheid is om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen. Bij mediation probeer je samen met de andere partij tot een oplossing  te komen onder begeleiding van een mediator.  Tijdens een conflict is er vaak geen vertrouwen meer in de andere partij.  Een mediator zal altijd proberen het vertrouwen van beide partijen in elkaar te herstellen 

 

Laat het niet zo ver komen dat een rechter iets oplegt wat mogelijk door beide partijen niet gedragen wordt. Probeer er samen uit te komen om tot een oplossing te komen waar alle partijen trots op kunnen zijn. Als ondernemer is dat toch wat je wilt? Trots zijn op hoe je onderneemt en welke waarden en normen je daarbij hanteert. Neem die waarden en normen mee in het gesprek en durf je zowel kwetsbaar als weerbaar op te stellen. Vanuit een open mind van de mediator zal deze alle partijen steunen om tot een waardevolle en gedegen oplossing te komen.